Rugstreeppad (Bufo calamita)

In Nederland op veel plaatsen een algemeen dier. O.a. in veenweiden, maar vooral in de duinen, langs (spoor-)dijken en op bouwterreinen, waar ze een dankbaar aangrijpingspunt vormen van NIMBY's.
Rent op zijn korte pootjes als een muis, heel anders dan de sloom kruipende of hippende Gewone pad. Zoekt voedsel op half open terrein. In het voorjaar zeer luidruchtig en 's nachts makkelijk te vinden op geluid -een akelig kreunen.

Onderwerp: Amfibie

Onderwerp: Rugstreeppad (Bufo calamita)

Deze foto gebruiken

Voeg toe aan Mijn foto's

Amfibie - Rugstreeppad  (Bufo calamita)