Nestenclave om het nest van een grutto

Door een stuk gras van 80-100 vierkante meter om een nest te laten staan als er gemaaid wordt, is de kans dat het nest uitkomt en de kuikens overleven aanmerkelijk groter, dan wanneer er strak om een nest wordt gemaaid.

Onderwerp: Nestbescherming weidevogels

Onderwerp: nestenclave

Deze foto gebruiken

Voeg toe aan Mijn foto's

Nestbescherming weidevogels - Nestenclave om het nest van een grutto