In droge zomers zoeken steltlopers zoals de tureluur voedsel in drooggevallen sloten.

Onderwerp: Polder

Onderwerp: Wei

Onderwerp: weidevogelbescherming

Onderwerp: Sporen

Deze foto gebruiken

Voeg toe aan Mijn foto's

Polder -