Wire-tailed Swallow

Hirundo smithii

photo Wire-tailed Swallow (Hirundo smithii)

More information

Add to My Photos

Use this photo