Grutto (Limosa limosa)

Een hoge waterstand met ondiepe oevers zijn een onmisbaar onderdeel van het biotoop van tureluur en grutto

Onderwerp: Grutto (Limosa limosa)

Onderwerp: Tureluur (Tringa totanus)